Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

🎤แจ้งเตือนคนไทย ...

Mol-Thailand

จังหวัดพิจิตร ยินดีต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร ...

Mol-Thailand

ผลการดำเนินงาน ศบร ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ...

Mol-Thailand

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร ...

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2566 – 2570

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2566 – 2570 ...

TOP