Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ...

Mol-Thailand

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ...

Mol-Thailand

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ...

Mol-Thailand

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ...

Mol-Thailand

โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ...

TOP