Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2565 ...

Mol-Thailand

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ...

TOP