Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_name>>>>>แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน (สภ.1)

ขนาด : 146.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 19:00:20+07

pll_file_name>>>>>ใบสมัครอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร

ขนาด : 106.88 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 18:59:38+07

pll_file_name>>>>> คู่มือการทำงานแรงงานไทยในต่างประเทศ

ขนาด : 15193.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 18:58:42+07

pll_file_name>>>>>คู่มือบริการประชาชน

ขนาด : 1460.7 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 18:57:48+07

pll_file_name>>>>>คู่มืออาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 8467.69 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 18:56:53+07

pll_file_name>>>>>แบบขึ้นทะเบียนหางาน

ขนาด : 961.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-26 18:55:50+07
TOP