Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางปทุมพร เปรมปรีดา

นางปทุมพร เปรมปรีดา

แรงงานจังหวัดพิจิตร
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

รายงานดัชนีชีวัดภาวะแรงงาน

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 15 ก.ย. 2559
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP