Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” หรือ “Mor Chana” ...

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ ...

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ...

ตำแหน่งงานว่าง เดือน ธันวาคม 2563 ...

ตำแหน่งงานว่าง เดือนพฤศจิกายน2563 ...

ตำแหน่งงานว่างเดือน ตุลาคม 2563 ...

ผลการให้บริการ ศบร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ...

ผลการให้บริการ ศบร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ...

TOP