Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ตารางข้อมูล

หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

13 พฤศจิกายน 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

30 สิงหาคม 2565

แผน

22 เมษายน 2564
TOP