Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร)

TOP