Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ...

Mol-Thailand

จังหวัดพิจิตร ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ...

Mol-Thailand

โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ...

Mol-Thailand

พิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดพิจิตร ...

TOP