Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

SOP มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจคัดกรองเบื้องต้นแรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

TOP