Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ระดับจังหวัดพิจิตร

pll_content_description

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมภพ สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ระดับจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2561 ณ  ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร   เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

TOP