Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 1 /2563

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 1 /2563 โดยนางปทุมพร เปรมปรีดา แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ วัดยางคอยเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 

 

TOP