Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แรงงงานจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ และติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

pll_content_description

TOP