Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.

 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ บริเวณแม่น้ำพิจิตร หมู่ที่ 3,4 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร  และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

TOP