Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

pll_content_description

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 น.ส.เยี่ยมวิมล พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

 

TOP