Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

pll_content_description

         

                วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ  แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้       นางสาวปาริยา แปวขุขันธ์  เจ้าหน้าที่โครงการฯ   ร่วมเปิดฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์    ณ วัดจระเข้ผอม ตำบลรังนก  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้บรรยายภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้ร่วมโครงการฯ โดยมีอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่เป็นผู้ประสานงาน

TOP