Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

pll_content_description

        วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

        วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 เพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” โดยนายสุชัย     ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสถานประกอบกิจการในจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดนิทรรศการของชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สนามหน้า ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเก่า )

TOP