Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมพบปะส่วนราชการ “สภากาแฟชาละวัน” ครั้งที่ 6/2561

pll_content_description

      วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น.  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรมพบปะส่วนราชการยามเช้า “สภากาแฟชาละวัน” ครั้งที่  6/2561  ณ ศูนย์แสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK HALL) ต.ท่าหลวง  อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร  โดยมี นายสุชัย ชาญวิกย์การ  แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจรรมครั้งดังกล่าว โดยในครั้งถัดไปส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัด “สภากาแฟชาละวัน”  ในเดือนกรกฎาคม 2561 

TOP