Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร จัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) ครั้งที่ 7/2561

pll_content_description

 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น.

 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) ครั้งที่ 7/2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือราชการกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ซึ่ง มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ           ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ      ประจำจังหวัดพิจิตร ข้าราชการ/เจ้าหน้าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP