Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันยับยั้งการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

pll_content_description

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วม Big Cleaning Day ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันยับยั้งการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

TOP