Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

pll_content_description

           วันที่ 18 มกราคม 2559 นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วัดดงพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การฟังธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคี เลี้ย

           วันที่ 18 มกราคม 2559 นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วัดดงพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การฟังธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคี เลี้ยงภัตตาหารเพล ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ และปล่อยพันธ์ุปลา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายดำรงศักดิ์ แก้วทองคำ อดีตแรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

 

 

TOP