Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ

pll_content_description

 การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.ต่างด้าวฯ

1. มีใบอนุญาต แต่ผิดนายจ้าง – ดำเนินการได้ทันที
2. ผู้ที่ตรวจสัญชาติแล้วมี PASSPORT/CI/TD ซึ่งได้วีซ่าแล้ว แต่ไม่ได้มาขอ WORK PERMIT ภายใน 15 วัน – ดำเนินการได้ทันที
3. ลูกจ้างไม่มีใบอนุญาตทำงาน – นายจ้างพร้อมลูกจ้าง พบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 7 ส.ค. 2560
4. การนำเข้าตาม MOU – ดำเนินการได้ตามปกติ
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10  สายด่วน 1694
TOP