Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”

pll_content_description

 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้

 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด                 นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ วัดหนองจั่ว หมู่ 5 ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซึ่งนายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมโดยนำบริการด้านแรงงานมาให้บริการในครั้งนี้

TOP