Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี 2561

pll_content_description

     เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น.

     เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ประชุมซักซ้อมการเตรียมการเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก  To Be Number One ประจำปี 2561 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 12 – 15  กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย

 

TOP