Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

pll_content_description

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายกเหล่ากาชาด นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพ

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายกเหล่ากาชาด นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดย    นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

TOP