Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน

pll_content_description

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝี<wbr style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีฝีมือได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เลขที่ 33 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0 5699 0014 โทรสาร 0 5699 0015 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จะดำเนินการคัดเลือกผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร

TOP