Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมและประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทนันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขาพิจิตร

pll_content_description

 วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ติดตามการเตรียมความพร้อม และประเมิินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขาพิจิตร  เพื่อรับฟังความคืบหน้าการซ้อม และประสานงานสำหรับการเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE   ณ <span lang="TH" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "TH SarabunPSK", sans-serif; font-

 วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ติดตามการเตรียมความพร้อม และประเมิินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขาพิจิตร  เพื่อรับฟังความคืบหน้าการซ้อม และประสานงานสำหรับการเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE   ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี กรุงเทพมหานครต่อไป 

 

TOP