Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.)

pll_content_description

 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.เพื่อแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ กระบวนการทำงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และการบริหารจัดการจับคู่ความต้องการของผู้มีบัตร เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ 3/2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร   โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร จัดหางานจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

TOP