Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนมิถุนายน 2561

pll_content_description

 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เป็นประธาน การจัดกิจกรรมโครงการ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้มประจำ
เดือนมิถุนายน 2561 ณ วัดศรีสุทธาวาส หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดพิจิตร  ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนด้านแรงงานในพื้นที่

 

TOP