Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตร (คลองข้าวตอก)

pll_content_description

TOP