Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตรประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 และติดตามผลงานของอาสาสมัครแรงงานอำเภอสามง่าม

pll_content_description

 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์ จัดประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 และติดตามผลงานของอาสาสมัครแรงงานอำเภอสามง่าม ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 

TOP