ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 วันอังคารที่ 30 ตุลาคม เวลา 09.30 น.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย และข้อสั่งการของจังหวัด