สรจ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2561 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562)

 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2561 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562) เพื่อแจ้งรูปแบบการทำงานและขั้นตอนในการขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร