ผวจ.พิจิตร เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงแรงงาน

        วันพุธที่ 24  ตุลาคม  2561 เวลา 13.00 น.  นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร (ชั้น 2)  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร