สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

 วันที่ 21  ตุลาคม 2561  เวลา 13.00  น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี และชัยนาท ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์