จังหวัดพิจิตร “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

 วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งเป็นวันคล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราช) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร