แรงงานจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ     พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งพบปะรับฟังปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน และเยี่ยมให้กำลังใจทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ดำเนินการตามแผนไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 4 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแขมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสุชัย  ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าว