สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

           เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ภาคแก้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และ นางสาวปาริยา แปวขุขันธ์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ  ร่วมเปิดฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร การถักเปลญวน  ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสามง่าม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  “เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้บรรยายภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ บริการด้านต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่เป็นผู้ประสานงาน