สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่รณรงค์ ส่งเสริม การจัดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

      เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ภาคแก้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และ นางสาวทักษิณา แสงกระจ่าง นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่รณรงค์ ส่งเสริม การจัดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของโครงการฯ และสามารถขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมสำหรับบริษัทนันยางการเม้นท์ จำกัด  เป็นการส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย   ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร