สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

           เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเปิดฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ ณ วัดท่าตำหนัก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และ หลักสูตรการแปรรูปอาหาร ณ วัดหนองต้นไทร อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  “เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้บรรยายภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ บริการด้านต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ