สรจ.พิจิตร จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

      วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน  2561 เวลา 09.30 นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)     เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 และแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2561 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งแจ้งเรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต”/การพบปะหัวหน้าส่วนยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) และกระบวนการทำงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร