แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 122/2560-2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 122/2560-2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร   เพื่อรับทราบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประจำวัน รายงานข่าวและเหตุการณ์ประจำวันและสรุปผลการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561/ สรุปการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และโทรศัพท์สายด่วน 1506/ สรุปผลการขับเคลื่อนนโยบาย ผลการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ และผลการดำเนินการของศูนย์ OSS / โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้กักขัง และรายงานผลการคัดกรองลูกจ้างที่ยื่นคำร้อง/   ร้องเรียน