โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”

  วันที่  17 พฤษภาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ วัดลำนัง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งนายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมโดยนำบริการด้านแรงงานมาให้บริการในครั้งนี้