จังหวัดพิจิตร รับการตรวจประเมินให้คะแนน ชมรม TO BE NUMBER ONE

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเจ้าหน้าที่ องค์กรเครือข่ายTO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับ นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจประเมินให้คะแนน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในการแข่งขัน ระดับประเทศ สำหรับช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ได้ลงตรวจเยี่ยมชุมชนเทศบาลเมืองพิจิตร และตรวจเยี่ยมประเภทสถานประกอบการ บริษัทนันยางการ์เมนท์ ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศต่อไป ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561