“แรงงานพิจิตรร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตสุขสันต์ สานฝันไทยนิยมยั่งยืน”

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561 “แรงงานพิจิตรร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตสุขสันต์ สานฝันไทยนิยมยั่งยืน” ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร อาสาสมัครแรงงาน แรงงานนอกระบบ ชมรมนายจ้างและผู้ประกอบการจังหวัดพิจิตร เครือข่ายแรงงานป้องกัน ยาเสพติด และสถานประกอบกิจการภาคเอกชนในจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน รำวงย้อนยุค การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การจับฉลาก ณ ศูนย์แสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Hall)