โครงการ “พิจิตรอาสาพัฒนาริมน้ำน่าน”

   วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกเหล่ากาชาด นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมโครงการ “พิจิตรอาสาพัฒนาริมน้ำน่าน” ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม  ให้สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ณ สวนสาธารณะพระพิจิตร ริมแม่น้ำน่าน ศาลากลางจังหวัดพิจิตรหลังเก่า  โดยนายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย