จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร

 วันที่ 24 เมษายน 2561เวลา 09.30  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร และออกตรวจติดตามตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร โดยมี พ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล   รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. / จนท.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร / จนท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ /จนท.ปศุสัตว์พิจิตร/และผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร ร่วมบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน  3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสากเหล็ก ประเภทสถานประกอบการ ประกอบอาหาร/ สวนผลไม้ และสถานประกอบการรีไซเคิล จากการตรวจฯ ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน