จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้

 วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมภพ สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงานเดือนแห่งการมีงานทำน้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง ยั่งยืน  ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตรได้มีการบูรณาการจัดกิจกรรมบริการประชาชน คนหางาน คนพิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา และผู้พ้นโทษ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร