โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ วัดไตรยางวนาราม ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมโดยนำบริการด้านแรงงาน มาให้บริการในครั้งนี้