การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2560  (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร