จังหวัดพิจิตร มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วม

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วม พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส  โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบางลายพิทยาคม ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร